استیک اسید یک مایع شفاف، بی رنگ و دارای بویی تند است، با تمام مواد دارای آب والکل قابل امتزاج است و فرمول شیمیایی آن به صورت  H2C2H3O2 می باشد. این اسید کاربردهای فراوانی دارد، شناخته ترین آن وجود در سرکه است.

اسید استیک ، 99.5%

جرم مولی:  60.03 گرم بر مول

چگالی ویژه:  1.048 در 25°C می باشد

 

 

تست های شناسایی خلوص اسید استیک

 

تست ماده غیر- فرار:

 10cc از Acetic Acid پس از عملیات تبخیر، نباید باقیمانده قابل وزن کردنی از خود به جا بگذارد.

 

اسید هیدروکلریک:

محلول 5cc از استیک اسید رقیق شده توسط 50cc  آب، نباید توسط محلول 5cc از نیتریک اسید و نیترات نقره، کدر شود.

 

فلزات سنگین:

الف: مخلوطی از 20cc استیک اسید و 100cc آب در جریان عبور از میان گاز هیدروژن سولفید نباید تغییر کند.

ب: 10cc استیک اسید رقیق شده توسط 100cc آب و مخلوط با محلول آمونیاک اضافی، با اضافه شدن محلول آمونیوم سولفید به آن نباید هیچ رنگ سبزی در آن پدیدار شود.

 

فرمیک اسید و اسیدهای فسفر:

محلول فوق اشباع شامل 2cc Acetic Acid و 10cc محلول آمونیاک و مقداری محلول نیترات نقره، هیچ رسوب سیاهی پس از دو دقیقه جوشیدن نباید ایجاد شود.

 

مواد کاهش دهنده پرمنگنات:

2cc از استیک اسید با 10cc آب رقیق شده و 0.1cc محلول دسی نرمال پرمنگنات پتاسیم به آن اضافه می شود. رنگ صورتی تا دو ساعت نباید به صورت کامل به رنگ قهوه ای تبدیل شود.

 

اسید استیک، گلاسیال 96%

مایعی شفاف، بی رنگ با بویی تند است. در دمای بالاتر از 10°C جامد است. چگالی مخصوص آن 1.064 است و در 118°C میجوشد. حداقل دارای 96% H2C2H3O2 می باشد.

 

تست خلوص

این اسید باید به تست های مواد غیر فرار، اسید هیدروکلریک، اسید سولفوریک و فلزات سنگین طبق آنچه که برای اسید استیک 99.5% گفته شد، پاسخ دهد.

همچنین تست زیر نیز وجود دارد:

 

مواد کاهش دهنده پرمنگنات:

با اضافه کردن 0.3cc محلول دسی نرمال پتاسیم پرمنگنات به محلول 5cc استیک اسید و 15cc آب، رنگ قرمز تا 15 دقیقه نباید ناپدید شود.

 

 

اسید استیک 90%

مایعی بی رنگ که دارای چگالی ویژه 1.071 است.

 

تست خلوص

تست ها طبق همان چیزی اند که برای اسید استیک گلاسیال شرح داده شده است.

 

اسید استیک 36%

مایعی است بی رنگ با چگالی ویژه 1.048

 

تست خلوص

تست ها طبق همان چیزی اند که برای اسید استیک گلاسیال شرح داده شده است. تنها تفاوت دراین است که به جای 10cc  اسید استیک 96% از 20cc استیک اسید 36% استفاده باید استفاده کرد.

 

اسید استیک رقیق 30%

مایعی است بی رنگ با چگالی ویژه 1.071

تست خلوص

تست ها طبق همان چیزی اند که برای اسید استیک گلاسیال شرح داده شده است. تنها تفاوت در این است که به جای 10cc  Acetic Acid 96% از 30cc استیک اسید 36% استفاده کنید.

 

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش اسید استیک با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217

منبع

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

MSDS استیک اسید

فرآیند تولید اسید استیک