فروش مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب

پلی آلومینیوم کلراید

 .

 .

فروش پلی آلومینیوم کلرایدآهک هیدراته

 .

 .

فروش آهک هیدراته