در هنگام تماس سولفوریک اسید با صورت در آزمایشگاه چه باید کرد؟

ابتدا از محلول بی کربنات سدیم استفاده کرده و صورت شخص آسیب دیده را با این محلول به آرامی شستشو میدهیم در هنگام شستشو چشمان فرد آسیب دیده باید باز باشد.

 تا آمدن اورژانس بعد از 5 دقیقه شستشو با بی کربنات سدیم از دوش آب مورد استفاده در آزمایشگاه استفاده کرده و قسمت های آسیب دیده را با فشار آب ملایم شستشو

دهید دمای آب باید ولرم و فشار آن باید ملایم باشد