افزودنی های بتن موادی هستند که برای بهبود عملکرد در شرایط مختلف مورد استفاده می گیرند. بتن معمولی از سه جزء اصلی سیمان پورتلند، آب و ماسه تشکیل می شود. در مصارف معمولی خواص چسپندگی و سختی سیمان بسیار مورد اهمیت هستند اما در مصارف صنعتی و خاص  علاوه بر چسپندگی و سختی خواصی همچون ضد آب بودن، ضد خوردگی بودن و ... نیز اهمیت فراوان دارند. برای بهبود خواصی که ذکر شد، از افزودنی هایی استفاده می شود که قبل و یا در حین اختلاط اجزا باهم به ملات افزوده می شوند.

در فرایند استخراج از چاه های نفت در ابتدا با استفاده از انرژی درون مخازن نفت این روند انجام می گردد.اما بعد از گذشت مدتی باید ترفندها و راه حل های متنوعی را به کار برد تا بتوان این ماده ارزشمند را برداشت کرد که به آن ازدیاد برداشت نفت(enhanced oil recovery) یا  EOR می گویند.در ادامه این روش ها را بررسی می کنیم.

در دنیای امروز که روز به روز بر جمعیت ساکنین زمین افزوده شده و مصرف انرژی رشد بسیار سریعی دارد، اهمیت منابعی که قابلیت جایگزین شدن را دارند ( یا به تعریفی دیگر نا محدود هستند)، چند برابر شده است.  

سلول خورشیدی چیست؟

امروزه با افزایش جمعیت و صنعتی شدن جوامع تامین انرژی یکی از دغدغه های مهم دولت ها به شمار می رود. سوخت های فسیلی ای که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند معایب خاص خود را دارند که از آن جمله می توان به محدودیت منابع آن ها و آلودگی های زیست محیطی اشاره نمود.معایبی که این سوخت ها به همراه دارند توجه دانشمندان را به فکر استفاده از سوخت های جایگزین مانند انرژی های پاک و تجدید پذیر جلب نموده است.