نرمال بوتان

نرمال بوتان یک گاز بی رنگ است که بر خلاف سه آلکان اول، در آب بسیار انحلال پذیر است. عمده ی مواد اولیه جهت تولید این ماده را نفت و گاز طبیعی مایع تشکیل می دهند. در مخلوط با هوا در غلظت های پایین تشکیل ماده ای انفجاری و آتش گیر می دهد. بخش اعظم کاربرد آن در صنعت ، استفاده به عنوان ماده اولیه مربوط به تولید بوتادین و استیک اسید است. همچنین به عنوان سوخت های خانگی، حلال و سرما ساز مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار شیمیایی نرمال بوتان را در تصویر زیر ملاحظه می کنید.

 

بازار مونومر وینیل استات: 

 

صنعت وینیل استات یک صنعت اصطلاحا oligopoly است, بدین معنا که ساختار بازار بین المللی آن به نحوی است که تعداد کمی از تولید کنندگان بخش قابل توجهی از بازار را در انحصار خود دارند و نحوه ی عملکرد هر کدام از آنها تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار آن خواهد داشت. برای VAM دلیل این امر را می توان به وجود موانع و ریسک ورود به بازار آن و هم چنین محدودیت های تکنولوژیک فرایند تولید آن اشاره کرد.

مونومر  وینیل استات[1]:

مونومر وینیل استات (VAM) در شرایط محیطی یک مایع بی رنگ, اشتعال پذیر و فرار با نقطه ی جوش  C° 72-73 است. (VAM) در زنجیره های پتروشیمی یک محصول میانی کلیدی محسوب می شود. بخش قابل توجهی از وینیل استات تولیدی در جهان صرف تولید هوموپلیمرها و کوپلیمرهای پلی وینیل استات می شود. این هومو و کوپلیمرها نیز اغلب برای تولید مشتقاتی مانند پلی وینیل الکل و یا اتیلن وینیل الکل مورد استفاده قرار می گیرد.

کلسیم کلراید:

 

کلسیم کلراید چیست ؟  کلسیم کلراید یک ترکیب شیمیایی غیر آلی با فرمول مولکولی CaCl2 است که در دمای اتاق دارای ظاهری به شکل کریستال های سفیدرنگ است. CaCl2 یک ترکیب یونی متشکل از کلسیم و کلر است که دارای میزان حلالیت قابل توجهی در آب است. در مقیاس تجاری این ترکیب به صورت ذرات گرانولی , پودر  و یا محلول مایع 30% تا 40% از آن , به فروش می رسد. کلسیم کلرید را می توان به صورت طبیعی از تصفیه و پالایش شوراب ها استحصال کرد. این کار را با خنثی سازی اسید هیدروکلریک با سنگ آهک انجام می دهند. هم چنین KCl را می توان در طی فرایند تولید کربنات سدیم به عنوان یک محصول جانبی تولید کرد.