در صنایع گوناگون بسته به نوع صنعت پساب های گوناگونی تولید می شود. این پساب ها ممکن است حاوی عناصر مهمی باشند که با بازیافت و به کارگیری مجدد آن ها می توان بخش زیادی از هزینه ها را تا حدودی جبران نمود. همچنین قوانین محیط زیستی نیز ایجاب می کند که از ورود پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین و یا سایر عناصر و مواد سمی به محیط زیست حدالمقدور جلوگیری به عمل آید. در نتیجه با بازیافت این مواد می توان به محیط زیست کمک شایانی نمود.همچنین آبی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد باید آبی با استاندارد های مناسب باشد زیرا  استفاده از آب با ناخالصی های فراوان می تواند موجب ایجاد رسوب و از کار افتادن دستگاه های مورد استفاده و یا تولید محصولی با کیفیت پایین گردد. همین عوامل موجب گردیده ست تا تصفیه ی پساب های صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار گردد.

 

آب تصفیه نشده ،بسته به منبع آن،کم و بیش آلوده است.تصفیه آب(جهت آب آشامیدنی) از مراحل زیر تشکیل می شود :