آبکاری مس چیست؟ منظور از آبکاری مس، قرار گرفتن لایه ای از فلز مس بر روی سطح اجسام دیگر است. فلز مس به دلیل نرمی، رسانایی الکتریکی عالی و جذب تنش های گرمایی  در صنایع مختلف عموما به عنوان لایه زیرین قرار میگیرد. مس به دلیل رنگ منحصر به فردی که دارد، برای کاربردهای تزئینی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.