کلرید قلع در دو شکل جامد آبدار و محلول مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به تست های لازم جهت سنجش خلوص هر دو فرم موجود از این ماده می پردازیم. 

 

کلرید قلع (استانو کلرید)

SnCl2 + 2H2O: فرمول شیمیایی

جرم مولی : 225.93 گرم

کریستال بی رنگ که کاملا در الکل و آب اسیدی شده با هیدروکلریک اسید قابل حل است.

تست های سنجش خلوص

 

سولفات ها

1 گرم از استانو کلرید را در 5 سی سی اسید هیدروکلریک ( دارای چگالی ویژه 1.19) حل کنید و سپس با 50 سی سی آب رقیق کنید. محلول حاصل نباید تحت تاثیر محلول باریم کلرید قرار بگیرد.

 

ترکیبات آمونیوم

1 گرم از کلرید قلع را با 10 سی سی از محلول هیدروکسید سدیم ( چگالی ویژه 1.13) مخلوط کرده و سپس حرارت دهید. هیچگونه بخار آمونیاک نباید تولید شود ( تشخیص با کاغذ لیتموس مرطوب )

 

فلزات قلیایی و آهن

2 گرم از استانو کلرید را در 10 سی سی اسید هیدروکلریک ( دارای چگالی ویژه 1.19) حل کرده و سپس آن را با 100 سی سی آب رقیق کنید. محلول حاصله را از درون محلول گاز هیدروژن سولفید عبور دهید تا هنگامی که تمامی قلع موجود رسوب کند.

رسوبات را فیلتر کرده و محلول فیلتر شده را تبخیر کنید. حال باقی مانده تبخیر را مشتعل کنید ، وزن باقی مانده نباید از 0.001 گرم تجاوز کند.

باقی مانده مشتعل شده را با 1 سی سی هیدروکلریک اسید حرارات داده و سپس با 20 سی سی آب رقیق کنید ، حال به آن محلول پتاسیم سولفوسیانات بیفزایید ، محلول حاصل حداکثر می تواند به رنگ قرمز کم رنگ دربیاید.

 

 

آرسنیک

2 گرم از کلرید قلع را با 10 سی سی اسید هیدروکلریک به مدت چند دقیقه بجوشانید. محلول حاصل باید به مدت یک ساعت شفاف و بدون رنگ بماند.

 

تعیین مقدار کمی

0.5 گرم از قلع کلرید را در 2 سی سی اسید هیدروکلریک ( دارای چگالی ویژه 1.19) حل کرده و سپس آن را با 50 سی سی آب رقیق کنید. سپس 5 گرم از پتاسیم و سدیم تارتارات و همچنین بی کربنات سدیم را به محلول بیفزایید تا هنگامی که محلول نسبت به کاغذ لیتموس قلیایی شود. حال محلول را با ید دسی نرمال تیتر کنید ، از نشاسته به عنوان شناساگر استفاده کنید.

هر سی سی از ید دسی نرمال برابر با 0.0112966 از SnCl2 + 2H2O است.

 

محلول کلرید قلع ( محلول استانو کلرید )

مایعی زرد کمرنگ که ضریب شکست بالایی دارد و چگالی ویژه آن نباید از 1.90 کمتر باشد. این محلول از همزدن 5 قسمت از استانو کلرید در 1 قسمت از هیدروکلریک اسید و سپس اشباع کردن مخلوط با گاز اسید هیدروکلریک اسید خشک تهیه شده است.

 

تست های سنجش خلوص

 

مواد رسوب پذیر با الکل

با انحلال  محلول کلرید قلع در 10 برابر حجمی الکل 85 درصد ، هیچگونه کدورتی در محلول پس از یک ساعت نباید به وجود آید.

 

 

اسید سولفوریک

5 سی سی از محلول کلرید قلع را با 50 سی سی آب رقیق کنید ، هنگامی که به آن محلول باریم کلرید افزوده شود نباید محلول کدر شود.

 

منبع

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

 

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217