پتاسیم اگزالات

فرمول شیمیایی : K2C2O

جرم مولی : 184.308 گرم بر مول

این ماده به شکل بلورهای اورومبیک است ، در سه قسمت از آب حل می شود و محلول آبی آن نسبت به کاغد لیتموس خنثی است .

در ادامه به شرح آزمایش های لازم برای سنجش خلوص پتاسیم اگزالات (potassium oxalate) خواهیم پرداخت . آزمایش ها بر اساس تعیین وجود یا عدم وجود یک دسته خاص از ترکیبات در نمونه موجود دسته بندی شده اند . اگر نمونه موجود پس از انجام کامل و درست آزمایش ها بتواند شرایط تمامی تست ها را برآورده کند ، یعنی خالص بوده و ناخالصی های ذکر شده (به عنوان مثال برای این ماده سولفات ها ، کلرایدها و فلزات سنگین) را در خود ندارد . در انتها نیز آزمایش تیتراسیون برای تعیین کمی مقدار ماده موجود در نمونه شرح داده شده است .

توجه داشته باشد که انجام این تست ها باید در شرایط آزمایشگاهی و تحت شرایط کنترلی صورت گیرد ، همچنین برای کار با هر نوع ماده شیمیایی ، از قبل MSDS آن را مطالعه کنید .

تست های سنجش خلوص

سولفات ها

محلولی حاصل از اختلاط 5 گرم پتاسیم اگزالات در 200 سی سی آب را جوشانده و به آن 5 سی سی اسید هیدروکلریک بیفزایید ، سپس به محلول حاصل باریم کلرید اضافه کنید . اگر نمونه اگزالات پتاسیم استفاده شده عاری از سولفات ها باشد ، نباید در مدت 12 ساعت هیچگونه رسوب باریم سولفاتی در محلولی که تهیه کرده اید، تشکیل شود .

 

کلراید ها

1 گرم از پتاسیم اگزالات را در 25 سی سی آب حل کرده و سپس 10 سی سی اسید نیتریک و و چند قطره محلول نقره نیترات به آن بیفزایید . حال اگر محلول حاصل را تکان دهید نباید کدر شود .

 

فلزات سنگین

 به محلولی از 1 گرم اگزالات پتاسیم در 25 سی سی آب ، محلول هیدروژن سولفید –آب بیفزایید . محلول باید بدون تغییر باقی بماند . حال به مایع موجود 5 سی سی محلول آب آمونیاک بیفزایید ، هیچ گونه رنگ سبزی نباید پدیدار شود ، همچنین هیچ رسوبی نباید تشکیل شود .

 

تعیین مقدار کمی

حدود 3.2 گرم از پتاسیم اگزالات را در آب حل کرده و سپس آن را تا 500 سی سی رقیق کنید . به 50 سی سی از این محلول 6 تا 8 سی سی اسید سولفوریک غلیظ افزوده و مایع موجود را تا 60 درجه سانتی گراد حرارت داده و سپس با پتاسیم پرمنگنات دسی نرمال تیتر کنید .

هر سی سی از پتاسیم پرمنگنات دسی نرمال برابر است با 0.0092158 گرم از K2C2O4 + H2O

 

منبع

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217