کلرید منیزیم 6 آبه با فرمول شیمیایی MgCl2.6H2O  و جرم مولکولی203.35 g/mol سفید رنگ است و انحلال پذیری بالایی در آب دارد به طوری که 0.6 گرم از این ماده در آب سرد و 0.3 گرم از آن در آب گرم حل می گردد. در نتیجه انحلال پذیری منیزیم کلرید در آب گرم بیشتر از آب سرد است.

همچنین 5 پارت از این ماده در الکل 85 درصد حل می گردد.

محلول منیزیم کلرید خنثی است و رنگ کاغذ لیتموس را به بنفش تغییر رنگ می دهد.

 

منیزیم کلراید

 

برای شناسایی ناخالصی های موجود در منیزیم کلرید تست های شناسایی زیر را انجام می دهند:

 

تست های شناسایی

 

مواد نامحلول در الکل:

اگر منیزیم کلراید موجود از مواد نامحلول در الکل خالص باشد باید 2 گرم از منیزیم کلرید در 10 میلی لیتر از الکل 85 درصد حل گردد و محلول شفافی تشکیل شود.در صورت دیده شدن ذرات معلق و یا رسوب می توان به ناخالص بودن آن پی برد.

سولفات ها:

محلول شامل 1 گرم از منیزیم کلراید و 20 میلی لیتر آب را به مقداری اندک با هیدروکلریک اسید، اسیدی می نماییم.اگر منیزیم کلراید موجود از سولفات ها خالص باشد بعد از افزودن باریم کلرید نباید محلول کدر گردد.

فسفات ها و آرسنات ها:

3 گرم از منیزیم کلراید و 6 گرم از آمونیوم کلراید را در 24 میلی لیتر از آب حل می نماییم و 12 میلی لیتر از محلول آمونیاک را به محلول ساخته شده می افزاییم. در صورت خالص بودن منیزیم کلراید هیچگونه رسوب و یا کدر شدگی در محلول بعد از سپری شدن 12 ساعت نباید مشاهده گردد.

نمک آمونیوم:

3 گرم از منیزیم کلراید را با 10 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید مخلوط می نماییم. در صورت خالص بودن منیزیم کلراید، با حرارت دادن محلول ساخته شده نباید هیچگونه بخاراتی از آمونیوم مشاهده شود(برای شناسایی این بخارات از کاغذ لیتموس کمک بگیرید و کاغذ را با این بخارات مرطوب سازید درصورت مشاهده شدن رنگ آبی در کاغذ لیتموس به وجود بخارات قلیایی آمونیوم پی خواهیم برد).

باریم:

محلول شامل 1 گرم از منیزیم کلراید و 20 میلی لیتر آب در صورت خالص بودن بعد از افزودن اسید سولفوریک رقیق نباید هیچ گونه تغییری در آن مشاهده گردد.

فلزات سنگین و کلسیم:

برای شناسایی این گونه ناخالصی ها دو راه وجود دارد که در زیر به آن می پردازیم:

راه اول: 1 گرم از منیزیم کلراید را در 20 میلی لیتر آب حل می نماییم. محلول هیدروژن سولفید را به محلول ساخته شده اضافه می کنیم در صورت خالص بودن هیچگونه تغییری در محلول نباید شکل بگیرید.

راه دوم: 1 گرم از منیزیم کلراید را در 20 میلی لیتر آب حل می کنیم. سپس 1 گرم آمونیوم کلرید و 5 میلی لیتر محلول آمونیاک به آن می افزاییم. بعد از افزودن آمونیوم اگزالات و یا حتی چند قطره از محلول آمونیوم سولفید تغییری در محلول نباید مشاهده گردد. در صورت مشاهده شدن تغییراتی در محلول می توان به وجود ناخالصی های فلزات سنگین و کلسیم در منیزیم کلراید پی برد.

 

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در شیمی اروند ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217

منبع:

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914