منیزیم اکسید

فرمول شیمیایی : MgO

جرم مولکولی: 40.36 

مشخصات : پودر سفید که تقریبا در آب نامحلول است .

 

تست های سنجش خلوص

ترکیبات محلول در آب

0.5 گرم از منیزیم اکسید (magnesium oxide) را همراه با 20 سی سی آب تا زمان جوشیدن حرارت داده و سپس اجازه دهید تا خنک شود . حال مقدار 10 سی سی از مایع رویی را فیلتر کنید . محلول فیلتر شده حداکثر می تواند یک قلیای ضعیف باشد و در صورت تبخیر کردن نباید باقی مانده ای دارای وزن بیشتر از 0.002 گرم داشته باشد .

 منیزیم اکسید

ترکیبات نامحلول در اسید هیدروکلریک

1 گرم از اکسید منیزیم باید به صورت کامل در 10 سی سی هیدروکلریک اسید و 10 سی سی آب حل شده و محلولی شفاف حاصل شود .

 

سولفات ها

محلولی حاصل از 0.5 گرم منیزیم اکسید در 10 سی سی اسید استیک ( چگالی ویژه 1.041) را آماده کرده و مقداری محلول باریم نیترات به آن بیفزایید . در صورت عدم وجود ترکیبات سولفاته پس از افزودن باریم نیترات ، محلول نباید سریعا کدر شود .

 

کلراید ها 

محلولی شامل 0.5 گرم اکسید منیزیم در 10 سی سی از نیتریک اسید و 10 سی سی آب آماده کنید . در اثر اضافه کردن محلول نقره نیترات، این مخلوط فقط می تواند مقدار کمی کدر شود .

 

 

کربنات ها

0.5 گرم از منیزیم اکسید را با 10 سی سی آب حرارت دهید و این مخلوط را در 10 سی سی استیک اسید رقیق بریزید . در اثر این عملیات تنها تعدادی حباب جداگانه باید از محلول خارج شوند و نباید به صورت فورانی از آن خارج شوند .

 

باریم

محلولی از 1 گرم از اکسید منیزیم در 10 سی سی هیدروکلریک اسید و و 10 سی سی آب نباید در اثر افزودن اسید سولفوریک رقیق ، کدر شود .

 

کلسیم

1 گرم از منیزیم اکسید را با 20 سی سی آب تکان داده و سپس آن را فیلتر کنید . اگر به فیلتر شده محلول آمونیوم اگزالات بیفزایید ، تا 5 دقیقه نباید بیشتر از یک کدری مختصر در محلول مشاهده شود .

 

فلزات سنگین

محلولی از یک گرم اکسید منیزیم در 20 سی سی اسید استیک (چگالی ویژه 1.041) نباید توسط محلول هیدروژن سولفید در آب تحت تاثیر قرار گیرد .

 

آهن

محلولی از 1 گرم منیزیم اکسید در 10 سی سی هیدروکلریک اسید و 10 سی سی آب تهیه کنید . این محلول در اثر افزوده شدن 0.5 سی سی پتاسیم فروسیانات به آن نباید سریعا به رنگ آبی در آید .

 سنجش خلوص منیزیم اکسید

ب : منیزیم اکسید عاری از ترکیبات سولفاته

تست های سنجش خلوص

تمامی تست هایی که در بخش قبل برای اکسید منیزیم گفته شد باید انجام شده و علاوه بر آن باید مورد زیر را نیز انجام داد :

 

سولفات ها

3 گرم از اکسید منیزیم را در 20 سی سی هیدروکلریک اسید حل کنید . محلول را با 100 سی سی آب رقیق کرده و تا زمان جوشیدن حرارت دهید . سپس به آن محلول باریم کلرید بیفزایید . هیچ گونه رسوب باریم سولفاتی نباید تا 12 ساعت در محلول ایجاد شود .

 

منبع :

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217