سنجش خلوص پتاسیم یدید  یکی از مهمترین فاکتورهای مهم برای انتخاب بهینه این محصول است.

با انجام تست های شناسایی زیر می توان به خلوص پتاسیم یدید پی برد.

این محصول پودری کریستالی و سفید رنگ است که در تماس با هوا رطوبت را جذب نمی کند.این ماده در الکل و آب قابل حل است.
 

تست های خلوص

پتاسیم کربنات

 
این ماده وقتی در معرض کاغذ لیتموس قرار می گیرد نباید به سرعت به رنگ بنفش یا آبی در آید. همچنین با اضافه کردن ۰.۵ گرم از پتاسیم یدید به ۱۰ سی سی از آب و در ادامه ۱ قطره از معرف فنل فتالین رنگ قرمزی نباید پدیدار گردد.
 

فلزات و سولفات ها 

 
۲۰ سی سی از محلولی با درصد وزنی ۱ به ۲۰ این ماده وقتی با هیدروژن سولفید یا باریم کلراید تماس پیدا می کند نباید هیچگونه واکنشی رخ دهد.
 

سیانیدها

 
با اضافه کردن ۲۰ سی سی از محلول ۱ به ۲۰ درصد وزنی سولفات آهن،یک قطره از محلول کلرید آهن و همینطور ۵ سی سی از محلول هیدروکسید سدیم و سپس گرما دادن به این مخلوط تا دمای ۵۰ یا ۶۰ درجه سانتیگراد آن را آماده برای مراحل بعدی کنید.سپس با اضافه شدن ۱۰ سی سی از هیدروکلریک اسید هیچگونه رنگ آبی نباید در مخلوط ظاهر شود.
 

یدات ها

 
۲۰ سی سی از محلول ۱ به ۲۰ درصد وزنی را به سرعت با آب در حال جوش یا خنک تماس دهید.با اضافه کردن محلول نشاسته و ۲ یا ۳ قطره از سولفوریک اسید رقیق در شکل ظاهری ترکیب هیچگونه رنگ آبی نباید ظاهر شود.
 

نیترات ها

 
۱ گرم از این ماده به همراه ۵ سی سی از محلول سدیم هیدروکسید را روی حرارت قرار می دهیم. به این ترکیب ۵ گرم از پودر روی و ۰.۵ گرم از پودر آهن اضافه کنید. هیچگونه بخارات آمونیاکی نباید از این ترکیب خارج شود.(این مواد را با استفاده از کاغذ شناساگر لیتموس میتوان تشخیص داد.)
 

کلرایدها،برومایدها و تیوسولفات ها

 
۰.۲ گرم از پتاسیم یدید را در ۲ سی سی از محلول آمونیاک حل کنید .به این ترکیب ۱۳ سی سی از محلول نیترات نقره اضافه کنید.این ترکیب را تکان دهید و فیلتر کنید.باقی مانده از این مراحل را با استفاده از نیتریک اسید فوق اشباع کنید.پس از گذشت ۱۰ دقیقه هیچگونه رنگ تیره یا مات در این مخلوط نباید ظاهر گردد.
 
از کاربردهای این محصول می توان به شرکت در تولید داروهایی برای درمان تیروئید و کم کاری غدد هیپوفیز نام برد.  

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217

 

منبع :

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914