پتاسیم کربنات یک پودر سفید رنگ و دانه ای شکل است که در آب دارای انحلال پذیری ولی در الکل ها حل نمی شود.

سنجش خلوص :

وجود فلزات سنگین :

20 سی سی از محلولی با نسبت وزنی 1 به 20 با اضافه کردن محلول هیدروژن سولفید نباید هیچ تغییری در رنگ داشته باشد.همچنین با اسیدی کردن محلول بوسیله هیدروکلریک اسید و بعد از آن با محلول هیدروژن سولفید هیچ گونه  تغییری در رنگ محلول نباید مشاهده شود.

کلرایدها :

محلولی که حاوی یک گرم از پتاسیم کربنات حل شده در آب باشد را با نیتریک اسید ترکیب کرده و به حالت اسیدی درمی آورید. بعد از انجام این مرحله این مخلوط با اضافه کردن محلول نیترات نقره باید به رنگ کدر دربیاید.

سولفات ها :

 20 سی سی از محلول (1 به 20 درصد وزنی) به وسیله اسید کلرید به شکل اسیدی در می آید،سپس برای چند ذقیقه جوشانده می شود و بعد محلول باریم کلراید به آن اضافه می شود هیچگونه رسوب باریم سولفاتی نباید در طول 12 ساعت در ظرف آزمایش باقی بماند.

نیترات ها:

0.2 گرم از پتاسیم کربنات در 2 سی سی از محلول رقیق سولفوریک اسید حل می شود و مخلوط حاصل با 2 سی سی از سولفوریک اسید غلیظ ترکیب می شود.در ادامه به سرعت محلول را خنک کنید .ترکیب حاصل را با لایه ای از 1 سی سی محلول آهن سولفات پوشش دهید. محلول حاصل در سطح تماس دو محلول نباید به رنگ قرمز مایل به قهوه ای در بیاید.

پتاسیم سیانید :

0.5 گرم از آهن سولفات  را در 5 سی سی از آب حل کنید و بعد از آن 5 سی سی از محلول 5 درصدی پتاسیم کربنات به آن اضافه کنید و در ادامه 1 یا 2 قطره از محلول آهن کلراید را با آن ترکیب کنید. این مخلوط را تا دمای 60 تا 70 درجه سانتیگراد گرما بدهید. به وسیله اسید کلریک آن را به حالت اسیدی دربیاورید. هیچ گونه رنگ سبز و یا رسوب آبی رنگ نباید ظاهر شود.

سولفیدها ،سولفیت ها و تیوسولفات ها :

با ریختن 1 سی سی از محلول با درصد وزنی (1 به 20 ) به درون  10 سی سی از محلول  نیترات نقره رسوبی زرد-سفید تشکیل می گردد که با گرما دادن تا دمای 68 یا 70 درجه سانتیگراد نباید به رنگ تیره تری مانند خاکستری ، قهوه ای و یا مشکی در آید.

فسفریک اسید:

5 گرم از پتاسیم کربنات را در 50 سی سی از حل کنید و با اضافه کردن 50 سی سی از نیتریک اسید آن را به محلولی با شکل اسیدی تبدیل کنید و سپس 25 سی سی از محلول آمونیوم مولیبات به آن اضافه کنید. با قرار دادن این ترکیب در دمای 40 درجه سانتی گراد و سپری شدن 2 ساعت زمان هیچگونه رسوب زرد رنگی نباید مشاهده شود.

آمونیاک و کلسیم:

5 گرم از پتاسیم کربنات را در 25 سی سی از آب و 25 سی سی از استیک اسید حل کنید. سپس 12 سی سی از محلول آمونیاک را به آن اضافه کنید و برای مدت 30 یا 60 دقیقه در حمام آب نگهداری کنید. با اضافه شدن آمونیوم اکسالات هیچگونه رسوبی نباید مشاهده شود.

 

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217

منبع :

 

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914