آهن آمونیوم سولفات به صورت کریستال های اکتاهدارال و به رنگ بنفش با فرمول شیمیایی FeNH4(SO4)2 موجود می باشد. آهن آمونیوم سولفات به راحتی در 2 پارت از آب حل می شود اما در الکل نامحلول است. محلول این ترکیب خاصیت اسیدی دارد و هنگام کار با آن باید از دستکش و سایر لوازم ایمنی استفاده نمود. ترکیب فوق می تواند دارای ناخالصی هایی  مانند کلرید ها، روی، مس و... باشد که سبب ایجاد خطا در آزمایش شوند. در نتیجه برای سنجش میزان خلوص آن و شناسایی ناخالصی های موجود تست های شناسایی زیر را انجام می دهند.

تست های شناسایی ناخالصی ها

نمک آهن

1 گرم از آهن آمونیوم سولفات را در 20 میلی لیتر آب حل می نماییم و 1 قطره هیدروکلریک اسید و 1 قطره محلول پتاسیم آهن سیانید به آن اضافه می کنیم. سعی کنید محلول  پتاسیم آهن سیانید مورد استفاده تازه ساخته شده باشد. در صورتی که ماده ی مورد استفاده خالص باشد نباید شاهد هیچگونه به وجود آمدن رنگ آبی و یا سبز در محلول باشیم.

کلرید ها

2 گرم از محصول فوق را در 40 میلی لیتر آب حل می کنیم( نسبت رعایت شده باید 1:20 باشد) و 30 میلی لیتر از محلول ساخته شده را جدا می نماییم. سپس به محلول مورد نظر 3 میلی لیتر اسید نیتریک و نقره نیترات می افزاییم.  در صورت اضافه نمودن محلول های مذکور نباید هیچگونه تغییری در محلول اولیه به وجود آید.

روی و مس

2 گرم از محصول فوق را در 50 میلی لیتر آب حل می کنیم و به آن 10 میلی لیتر محلول آمونیاک اضافه می نماییم و محلول حاصله را فیلتر می کنیم. محلول به دست آمده از فرایند فیلتراسیون باید بی رنگ باشد. سپس برای سنجش خلوص ترکیب فوق از روی و مس دو راه زیر را انجام می دهیم:

الف) به 20 میلی لیتر از محلول حاصل از فیلتراسیون ،  محلول آمونیوم سولفید را اضافه می کنیم.اگر ماده ی اولیه ی مورد استفاده خالص باشد محلول حاصله نباید با آمونیوم سولفید واکنش دهد( تغییر رنگ و یا رسوبی را نباید در محلول شاهد باشیم)

ب)20 میلی لیتر از محلول حاصل از فیلتراسیون را  با اسید استیک اسیدی می نماییم و سپس محلول پتاسیم فروسیانات را به آن می افزاییم. در صورت خلوص بعد از افزودن محلول های مذکور نباید در محلول حاصل از فیلتراسیون شاهد تغییری باشیم.

ترکیبات قلیایی

5 گرم از محصول فوق را در 100 میلی لیتر آب حل می کنیم و به آن 15 میلی لیتر محلول آمونیاک می افزاییم. سپس محلول حاصله را فیلتر می کنیم و ماده ی حاصله از فیلتراسیون را مشتعل می نماییم. خاکستر به دست آمده از این فرایند نباید از 0.002 گرم بیشتر شود.

منبع:

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

 

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217