سدیم پتاسیم تارتارات با نام دیگر نمک راشل دارای فرمول شیمیایی KNaC4H4O6.4H2O  می باشد.

خصوصیات فیزیکی این ماده را می توانید در زیر مشاهده نمایید:

جرم مولکولی

282.1g/mol

شکل ظاهری

کریستال های منشوری و بی رنگ

نقطه ی جوش

220 درجه ی سانتی گراد

 

این ماده در آب محلول است و در 1.4 پارت از آن به خوبی حل می گردد. با انحلال پذیری این ماده در آب محلولی خنثی می توان به دست آورد.

برای شناسایی ناخالصی های موجود در نمک راشل تست های شناسایی زیر را انجام می دهند. با انجام این تست ها می توان سنجش خلوص سدیم پتاسیم تارتارات را مورد بررسی قرار داد.

تست های شناسایی :

کلسیم:

1 گرم از نمک راشل را در 10 میلی لیتر آب حل می نماییم.

سپس محلول ساخته شده را با 5 میلی لیتر اسید استیک اسیدی می نماییم و به مدت چند دقیقه تکان می دهیم. با تکان دادن محلول ساخته شده شاهد به وجود آمدن رسوب های کریستالی در انتهای ظرف خواهیم بود. مخلوط ساخته شده را فیلتر می نماییم و محلول به به دست آمده در زیر صافی را با حجم مساوی ای از آب رقیق می کنیم و در نهایت به آن 8 الی 10 قطره محلول آمونیوم اگزالات اضافه می نماییم. به محلول ساخته شده به مدت 1 دقیقه زمان می دهیم، اگر محلول کدر و مات نگشت می توان از خلوص سدیم پتاسیم تارتارات مورد استفاده از ناخالصی کلسیم اطمینان خاطر حاصل نمود.

فلزات سنگین:

برای شناسایی فلزات سنگین در نمک راشل از هیدروژن سولفید کمک می گیریم.

محلولی با نسبت  1 به 20 از سدیم پتاسیم تارتارات و آب می سازیم. با افزودن هیدروژن سولفید به محلول ساخته شده هیچگونه تغییری در آن نباید مشاهده گردد. در صورتی که در محلول ساخته شده شاهد ایجاد رسوب و یا تغییر رنگ بودیم می توان به وجود ناخالصی فلزات سنگین شک نمود.

کلرید ها و سولفات ها:

محلولی حاوی 1 گرم سدیم پتاسیم تارتارات و 10 میلی لیتر آب می سازیم و آن را با 2 میلی لیتر اسید نیتریک اسیدی می نماییم. در صورتی که نمک راشل مورد استفاده خالص باشد، با افزودن محلول نقره نیترات و باریم نیترات نباید تغییری در محلول دیده شود.

ترکیبات آمونیوم:

محلولی شامل 1 گرم سدیم پتاسیم تارتارات، 10 میلی لیتر آب و 10 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید می سازیم و به آن حرارت می دهیم. بخار به دست آمده از حرارت دیدن این محلول نباید حاوی ترکیبات آمونیوم باشد.  برای این منظور از کاغذ لیتموس کمک می گیریم. در صورتی که نمک راشل خالص باشد کاغذ لیتموس مورد استفاده نباید خاصیت بازی از خود نشان دهد.

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217

منبع:

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914