آمونیوم کربنات

فرمول شیمیایی : NH4)HCO3.(NH4)NH2CO2)

آمونیوم کربنات عموما به مخلوطی از آمونیوم بی کربنات و کاربامات گفته می شود . مخلوط این دو ماده جرمی کریستالی ، سفید و نیمه شفاف تشکیل می دهد که سریعا مات شده و بوی آمونیاک از خود تراوش می کند .

آمونیوم کربنات 

تست های سنجش خلوص

تست ها و یا آزمایش های سنجش خلوص جهت اطلاع از خالص بودن یک نمونه و یا تشخیص وجود ناخالصی در انجام می گیرند . نوع آزمایش ها برای هر ماده با توجه به ماهیت آن طراحی شده و با دیگر مواد متفاوت هستند .

 

مواد غیر فرار

هنگامی که 5 گرم از کربنات آمونیوم سوزانده شود ، نباید باقی مانده قابل وزنی به وجود آید .

 

سولفات ها

5 گرم از آمونیوم کربنات را در 100 سی سی آب و 10 سی سی هیدروکلریک اسید حل کنید . محلول را تا زمان جوشیدن حرارت داده و به آن محلول باریم کلرید بیفزایید . محلول را به مدت 12ساعت به حال بگذارید ، در این مدت زمان نباید هیچگونه رسوب باریم سولفات تشکیل شود ، در غیر این صورت نمونه آزمایش شده دارای ناخالصی از جنس سولفات هاست .

 سنجش خلوص آمونیوم کربنات

کلرید ها و تیوسولفات ها

2 گرم کربنات آمونیوم را در 50 سی سی آب حل کنید . حال به محلول 10 سی سی اسید نیتریک و به دنبال آن محلول نقره نیترات بیفزایید .، در اثر انجام این عمل نباید هیچ تغییری در محلول مشاهده شود .

 

فلزات سنگین

محلولی از 5 گرم آمونیوم کربنات در 50 سی سی آب آماده کرده و سپس به آن 30 سی سی استیک اسید رقیق بیفزایید . حال به این محلول 20 سی سی آب آمونیاک افزوده و سپس چند قطره محلول آمونیوم سولفید به آن اضافه کنید . در محلول تهیه شده هیچگونه رسوبی نباید تشکیل شود ، همچنین مایع نباید به رنگ سبز و یا قهوه ای در آید .

 

سولفوسیانات ها

محلولی حاصل از اختلاط 1 گرم کربنات آمونیوم در 20 سی سی آب و 2 سی سی هیدروکلریک اسید نباید در اثر افزوده شدن 1 قطره فریک کلرید به آن به رنگ قرمز در آید .

 

بازهای تار

1 گرم از آمونیوم کربنات را با 5 سی سی نیتریک اسید اسیدی کنید و محلول را تا زمان خشک شدن بر روی یک حمام آب تبخیر کنید . ماده باقی مانده باید رنگ سفید خالص داشته باشد .

 

منبع

 

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217