آمونیوم فسفات

پودری کریستالی سفید رنگ

محلول آبی این ماده در حضور شناساگر کاغذ لیتموس خواص بازی از خود نشان می دهد.

آلکیل ها:

محلولی حاوی 2 گرم از آمونیوم فسفات که در 100 سی سی از آب حل شده است با محلول استات سرب به منظور ته نشینی مقدار کمی فسفریک اسید واکنش داده می شود و سپس فیلتر می شود.مقدار اضافی از سرب که جداسازی شده است دوباره با هیدروژن سولفید واکنش داده می شود و ته نشین می شود و دوباره فیلتر می شود.مقدار فیلتر شده باقی مانده به منظور خشک شدن حرارت داده می شود.و بعد باقی ماندده روی شعله قرار می گیرد.باقی مانده نباید در آب حل شود و همچنین نباید واکنش بازی با دیگر مواد انجام دهد.

آرسنیک:

ترکیبی که شامل 1 گرم از پودر آمونیوم فسفات بهمراه 3 سی سی از از محلول کلرید زرد استرا در دستگاه شیکر انکیباتور قرار می دهیم و برای یکساعت تکان داده می شود در نتیجه این کار محلول ترکیبی نباید رنگش کدر و تیره شود.

کربنات و سولفات ها :

با اضافه کردن هیدروکلریک اسید به محلولی که شامل یک گرم از امونیوم فسفات حل شده در 20 سی سی از آب است هیچ جوشش و حبابی نباید بوجود بیایید و با اضافه کردن محلول باریم کلراید و بعد از گذشت 12 ساعت هیچگونه ته نشینی ماده باریم سولفات نباید در ظرف آزمایش وجود داشته باشد.

کلراید ها :

با حل کردن 1 گرم از آمونیوم سولفات در 20 سی سی از آب و اضافه کردن 5 سی سی نیتریک اسید به آن طبق روش محلول نقره نیترات عمل می شود و محلول حاصل نباید کدر شود.

نیترات ها :

2 گرم از امونیوم فسفات در 10 سی سی از آب حل می شود و بعد به این محلول 1 قطره شناساگر متیل اورانژ اضافه می گردد.محلول باید بعد از گذشت 1 ساعت همچنان به رنگ آبی باقی بماند.

فلزات سنگین:

با حل کردن 2 گرم از آمونیوم فسفات در 20 میلی لیتر آب و اسیدی کردن محلول با هیدروکلریک اسید و سپس افزودن محلول هیدروژن سولفید،نباید تغییری در محلول حاصل گردد.

سپس محلول را با افزودن چند قطره از آمونیوم سولفید به صورت محلول قلیایی تبدیل می کنیم. با افزودن محلول آمونیوم سولفید در صورت خالص بودن آمونیوم سولفید نباید هیچگونه رسوبی دیده شود.همچنین در صورتی که محولول به رنگ سبز تغییر رنگ بدهد می توان به وجود ناخالصی های فلزات سنگین در آمونیوم سولفید پی برد.

 

 

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217