محلول آب آمونیاک

NH3 + H2O  

جرم مولکولی آمونیاک: 17.06

محلول آبی گاز آمونیاک یک مایع روشن و بدون رنگ است که چگالی ویژه آن با افزایش میزان آمونیاک محلول کاهش پیدا میکند.

برای اهداف آنالیزی، عموما دو نوع محلول با غلظتهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، یکی با چگالی ویژه 0.96 که حدود 10% آمونیاک دارد و دیگری که دارای چگالی ویژه 0.925 و حدود 20% آمونیاک است. گرید دیگری نیز از این محلول در برخی آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد که دارای غلطت 28% آمونیاک است و با نام "آب آمونیاک 28%" شناخته می شود.

 

الف: محلول آب آمونیاک 28% ("Strong Ammonia solution")

 

مایعی شفاف و بدون رنگ که دارای چگالی ویژه 0.90 است و حاوی 28% NH3 است.

 

تست های سنجش خلوص

 

مواد غیر فرار

از تبخیر 3.5 cc از محلول آب آمونیاک در حمام آبی، هیچگونه باقی مانده قابل وزنی نباید به جا بماند. البته همواره ردی ناچیز  باقی می ماند.

 

کلرایدها ; پیریدین

3.5 cc از محلول آب آمونیاک رقیق شده با 30cc آب و فوق اشباع توسط 20 cc اسید نیتریک را آماده کنید. محلول باید بی رنگ بماند. این محلول با اضافه شدن محلول نیترات نقره به آن نباید دچار تغییر شود.

 

فلزات سنگین

2 cc از محلول آب آمونیاک را توسط 20 cc آب رقیق کنید و سپس چند قطره محلول آمونیوم سولفید را به آن بیفزایید، هیچ تغییری در محلول نباید پدید آید.

 

سولفات ها

3.5 cc محلول آب آمونیاک را توسط هیدروکلریک اسید به مقدار کم اسیدی کنید، و سپس به آن محلول کلرید باریم بیفزایید. رسوب باریم سولفات نباید پس از 12 ساعت ایجاد شود.

 

کربن دی اکسید

رنگ محلول حاوی 3.5 cc از محلول آب آمونیاک و هیدروکسید کلسیم نباید به یکباره از یک کدری ملایم فراتر رود.

 

تعیین مقدار کمی

2 گرم آب آمونیاک را با 50 cc آب رقیق کرده و با اسید هیدروکلریک نرمال تیتر کنید. از متیل اورنج به عنوان شناساگر استفاده کنید.

1cc از هیدروکلریک نرمال برابر با 0.01706 گرم از آمونیاک است.

 

ب: آب آمونیاک 20%، آب آمونیاک غلیظ

این محلول دارای چگالی ویژه 0.925 و حاوی 20% آمونیاک است.

 

محلول آمونیاک

 

تست های سنجش خلوص

تست های مواد غیر فرار،کلرایدها، پیریدین، فلزات سنگین، سولفات ها و درصد NH3 موجود همگی همانند آنچه که برای آب آمونیاک 28 درصد شرح داده شدند، انجام می شوند. فقط در آزمایش ها به جای 3.5 cc محلول 28% از 5 cc محلول 20% استفاده کنید. برای این محلول تست های زیر نیز باید انجام شوند.

 

سولفیدها

در صورت اضافه کردن تعدا کمی قطره از استات سرب آمونیاک به 5 cc از محلول آب آمونیاک، مایع نباید به رنگ زرد و یا قهوه ای دربیاید و همچنین نباید رسوب سیاه رنگی بوجود آید.

 

Tar-Bases (آنیلین، پیریدین، پیرول و غیره)

مخلوطی از 5 cc آب آمونیاک و 20 cc اسید نیتریک را بر روی حمام آب تبخیر کنید. باقی مانده تبخیر باید دارای رنگ سفید خالص باشد.

 

کلسیم

مخلوطی از 5 cc آب آمونیاک و 20 cc آماده کنید. اگر محلول آمونیوم اگزالات را به آن بیفزایید هیچگونه کدری نباید در محلول باشد.

 

منیزیم

بر اثر افزودن محلول آمونیوم فسفات به 10 cc محلول آب آمونیاک، پس از دو ساعت نباید هیچ رسوبی تشکیل شود.

 

کربنات ها

10 cc از محلول آب آمونیاک را با 20 cc از محلول رقیق کلسیم هیدروکسید مخلوط کرده و بجوشانید، به جز یک کدری مختصر نباید هیچ اتفاق دیگری برای محلول بیفتد.

 

فسفات ها

به 10 cc آب آمونیاک 40 cc اسید نیتریک و 25 cc محلول آمونیوم مولیبدات اضافه کنید. هیچ رسوب زرد رنگی نباید پس از 2 ساعت در دمای 40 درجه سانتیگراد بوجود آید.

 

ج: آب آمونیاک 10%

این محلول حاوی 10% آمونیاک و دارای چگالی ویژه 0.96 است.

تمامی تست های این محلول همانند آنچه که برای محلول آب آمونیاک 20% شرح داده شد انجام می گیرند با این تفاوت که در تمامی تست ها مقدار محلول 10% باید دو برابر مقدار محلول 20% باشد.

برای اطلاع از قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:021 77641217

 

منبع

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914