کود مونو پتاسیم فسفات حاوی 52% فسفر و 34% پتاسیم و محلول در آب است.

میزان مصرف:

میوه هایی که در زمستان برگ آنها میریزد: 

سیب، گلابی، گیلاس، آلو سیاه، زردآلو، هلو، آلو و شلیل: 5 تا 10 پوند مونو پتاسیم فسفات استفاده شود. قبل و بعد از شکوفه دادن به صورت اسپری کردن استفاده گردد.

گلابی: زمانی که انتظار میرود دمای روزانه به بیش از 90 درجه فارنهایت برسد. از مونو پتاسیم فسفات بیشتر از 8 پوند استفاده نشود. 

احتیاط: حداقل هفت روز میان هر بار استفاده فاصله بیاندازید. مونو پتاسیم فسفات تحت فشار به محصولات کشاورزی داده نشود. با بالا رفتن دما (در صبحگاه)، در دمای 84 درجه فارنهایت اسپری کردن را متوقف کنید. با پایین آمدن دما (در عصرگاه)، در دمای 90 درجه فارنهایت اسپری کردن را شروع کنید. تحت شرایط خاص، از جمله استفاده از تفنگ دستی، مونو پتاسیم فسفات میتواند به برگ آسیب بزند. برای کاهش آسیب به شاخه و برگ، از فراهم آوردن تعداد کافی گالن با اسپریهای رقیق به جهت تاثیر بر زایدهها اطمینان حاصل کنید. از گالنهای درست با اسپری های غلیظ برای جلوگیری از چکیدن بیش از حد و چکیدن زایدهها بر روی درخت استفاده کنید. از پاشش بیش از حد مونو پتاسیم فسفات به نهال و درختان جوان اجتناب شود. نوشتههای روی گالنها بر پایه حجم اسپری استفاده شده بر درختان در سایز کامل میباشند. درجهبندی مناسب اسپری کردن در کاهش احتمال آسیب اهمیت دارند.

محصولات زراعی (محلول پاشی):

یونجه، شبدر: 2 تا 8 پوند مونو پتاسیم فسفات استفاده شود. در هر جریب در هر بار استفاده. اولین استفاده در 6 تا 8 اینچ، استفادههای مجدد برای رشد جدید بعد از هر بار هرس کردن.

بادام: 3 تا 4 بار استفاده در هر فصل به میزان 5 تا 10 پوند. در هر جریب در حجم کافی برای پوشش کامل. اولین استفاده از مونو پتاسیم فسفات در زمان ریختن گلبرگها انجام شود و در فواصل سی روزه تا جدا شدن پوست میوه ادامه یابد. لوبیا: (شامل لوبیای خشک، تازه و لیما): 5 تا 10 پوند استفاده شود. در زمانی که برگهای گیاه به اندازه کافی برای جذب مواد مغذی حاصل از محلول پاشی یا جذب از غنچه به شکوفههای اولیه، بزرگ شده باشند، استفاده شود.

هویج، چغندر، سیبزمینی شیرین و یا سایر محصولات گیاهی دارای ریشههای خوراکی: 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب در هر بار استفاده. مرکبات: اسپری رقیق: 3 تا 5 پوند استفاده شود. در هر 100 گالن، به بیش از کل 15 پوند نرسد. در هر جریب در هر بار استفاده. در اسپریهای غلیظ یا استفادههای هوایی، 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب در 15 تا 150 گالن در هر جریب.

انگور: 3 تا 5 پوند استفاده شود. در هر جریب در هر بار استفاده زمانی که برگهای اولیه ظاهر شوند. در صورت لزوم تکرار شود. استفاده از مونو پتاسیم فسفات در زمان قبل یا بعد از شکوفه دادن در صورت نیاز توصیه میشود. 10 پوند استفاده شود. در هر جریب ظرف 30 روز از برداشت به منظور افزایش مواد جامد.

توت فرنگی: 3 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب مدت کوتاهی پس از ظاهر شدن اولین شکوفهها. در صورت لزوم در طول فصل رشد برای بهبود اندازه دانهها و کیفیت آنها تکرار شود. رازک: در اوایل دوره پرورش آغاز شود و تا پایان زمان شکوفه دادن غالباً هر هفت روز استفاده از کود مونو پتاسیم فسفات را ادامه دهید.

ذرت (بلال و شیرین): 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب در هر بار استفاده. پنبه: 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب در هر بار استفاده در صورت نیاز، شروع در بهار (قبل از شکوفه دادن). حبوبات: (نخود فرنگی (خشک و آبدار)، عدس، نخود): 2 تا 8 پوند استفاده شود. در هر جریب در آب کافی برای پوشش توسط زمین یا هوا. در زمانی که برگهای گیاه به اندازه کافی برای جذب مواد مغذی حاصل از محلول پاشی در اواسط مرحله شکوفه دادن، بزرگ شده باشند، استفاده شود.

کرفس، کلم و سبزیجات برگدار: 1 تا 2 پوند استفاده شود. در هر جریب در هر بار استفاده. کاهو: 1 تا 5 پوند استفاده شود. در هر جریب. در فواصل 10 تا 14 روز چندین بار در شروع نازک شدن یا پس از نشاء زدن استفاده شود. به جای یک بار استفاده از مونو پتاسیم فسفات به میزان بالا، چندین بار استفاده با مقادیر کم به کار گرفته شود. 

خربزه، خیار و سایر صیفی جات: 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب در هر بار استفاده. درست قبل از شکوفه دادن دو یا چند بار استفاده شود. نعناع: 2 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب در هر بار استفاده.

پیاز: (خشک و سبز)، سیر: 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب در هر بار استفاده.

پسته: 3 تا 4 بار در هر فصل به میزان 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب در حجم کافی برای پوشش کامل. نخستین استفاده از مونو پتاسیم فسفات را فوراً بعد از شکوفه دادن آغاز کنید و در صورت لزوم تا جدا شدن پوست میوه تکرار کنید.

سیب زمینی: 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب. در زمان تشکیل غده اولیه استفاده شود. استفادههای بعدی ممکن است با اسپریهای پوششی مختلف قارچکش یا/و حشره کش باشد. برای توصیههای خاص با مشاور کشاورزی محلی خود مشورت کنید.

کوچک دانهها: (گندم، جو، و جو صحرایی): 2 تا 6 پوند استفاده شود. در هر جریب در آب کافی برای پوشش توسط زمین یا هوا. در زمان جوانه زدن، اما در مرحله بوت اولیه استفاده شود. 

چغندر قند: 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب. زمانی که اندازه برگها به ده اینچ رسید، استفاده شود. 3 تا 4 هفته بعد تکرار شود.

گوجه فرنگی (تازه)، فلفل: 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب در هر استفاده در حداقل از 20 گالن آب در هر جریب توسط زمین. از میزان 5 پوند تجاوز نکند. در هر جریب در 10 گالن آب توسط هوا. دو یا سه بار استفاده در فواصل دو تا سه هفته، با شروع بلافاصله قبل از شکوفه دادن کامل، دو هفته بعد و نهایتاً در مرحله اولیه میوهدهی توصیه میشود.

گوجهفرنگی (فرآوری شده): 2 تا 3 بار به میزان 5 تا 10 پوند استفاده شود. در هر جریب در حداقل از 20 گالن آب در هر جریب توسط زمین. از میزان 5 پوند تجاوز نکند. در هر جریب در 10 گالن آب توسط هوا. اولین استفاده باید بلافاصله قبل از شکوفه دادن کامل، دو هفته بعد و نهایتاً در مرحله اولیه رشد میوه باشد. 

گردو: 2 تا 3 بار به میزان 5 تا 10 پوند به کار گرفته شود. در هر جریب در حجم کافی برای پوشش کامل. نخستین بار در اوایل کاشت استفاده شود و در فواصل 3 تا 4 هفته تا 15 ژوئن تکرار شود.