طعم دهنده ها:
طعم دهنده یا چاشنی ها تصور احساسی از مواد غذایی و یا مواد دیگر است و در درجه اول توسط حس های شیمیایی از طعم و بو تعیین می شوند. عطر و چاشنی غذا را می توان با انواع طبیعی یا مصنوعی طعم دهنده که بر این حس ها تاثیر می گذارد، تغییر داد. چاشنی به عنوان ماده ای است که طعم و بوی ماده دیگری را تغییر می دهد و موجب تغییر ویژگی های محلول می شود. از سه احساس شیمیایی، بو عامل اصلی عطر مواد غذایی است.

سیتریک اسید:

سیتریک اسید با فرمول شیمیایی 7O8H6C ،به فرم آبدار یک میان وعده کلیدی در متابولیسم است. این یک ترکیب اسیدی در میوه های مرکبات است. نمک های اسید سیتریک (سیترات ها) می توانند به عنوان ضد انعقاد به دلیل قابلیت کلتیم کلتیم مورد استفاده قرار گیرند.

اسید سیتریک خشک یک عامل تجزیه کننده و ضد انعقاد است. مكانيزم عملكرد بدون آب این نوع اسید به عنوان يك فعاليت اسيدي كننده و فعاليت كلاتيو كلسيم است. اثر فیزیولوژیکی اسید سیتریک خشک به وسیله کاهش فعالیت فاکتور انعقادی است.

 


    پارابن چیست؟ 

    (paraben)

paraben

 

پارابن از جمله نگه دارنده های مهم در صنایع آرایشی و داروها است. متیل پارابن و پروپیل پارابن، دو طبقه مهم از ترکیبات هستند که به عنوان ماده اولیه در مواد آرایشی مختلف کاربرد دارند.

سوربیتول:

 

سوربیتول با فرمول شیمیایی 6O14H6C، یک الکل قندی است که در بدن انسان به آرامی متابولیزه می شود. این را می توان با کاهش گلوکز، تغییر گروه آلدهید به یک گروه هیدروکسیل بدست آورد. بیشترین مقدار سوربیتول از شربت ذرت ساخته شده است، اما همچنین در سیب، گلابی، هلو و آلو یافت می شود. سوربیتول توسط سوربیتول- 6-فسفات دهیدروژناز سنتز شده است و توسط سوکسیناد دهیدروژناز و سوربیتولدیدروژناز به فروکتوز تبدیل می شود. سوکسینات دهیدروژناز یک مجموعه آنزیمی است که در چرخه اسید سیتریک شرکت می کند.
Image result for Sorbitol

این ماده به عنوان یک جایگزین برای شکر در تعدادی از غذاها، از جمله غذاهای کم کالری و بدون قند، و همچنین محصولات دارویی و بهداشت دهان و دندان، مانند آدامس استفاده می شود.