در دنیای امروز که روز به روز بر جمعیت ساکنین زمین افزوده شده و مصرف انرژی رشد بسیار سریعی دارد، اهمیت منابعی که قابلیت جایگزین شدن را دارند ( یا به تعریفی دیگر نا محدود هستند)، چند برابر شده است.  

سلول خورشیدی چیست؟

امروزه با افزایش جمعیت و صنعتی شدن جوامع تامین انرژی یکی از دغدغه های مهم دولت ها به شمار می رود. سوخت های فسیلی ای که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند معایب خاص خود را دارند که از آن جمله می توان به محدودیت منابع آن ها و آلودگی های زیست محیطی اشاره نمود.معایبی که این سوخت ها به همراه دارند توجه دانشمندان را به فکر استفاده از سوخت های جایگزین مانند انرژی های پاک و تجدید پذیر جلب نموده است.

سیلیکون‌ ها (Silicones) دارای خواص فیزیکی و شیمیایی فرآیندی جالب‌توجهی هستند که از آن‌ها در بسیاری از کاربردها می توان استفاده نمود.

حفاظت کاتدی چیست و چگونه در لوله های گاز و نفت مورد استفاده قرار می گیرد ؟ حفاظت کاتدیک روشی است برای کنترل خوردگی در فلزات مختلف که می تواند به روش جریان اعمالی یا آند فدا شونده انجام شود . در ادامه به شرح کامل این روش ها پرداخته شده است.