ایزوبوتانول:

 

ایزوبوتانول یک ترکیب آلی با فرمول مولکولی CH3)2CHCH2OH) و جرم مولکولی 74.123 گرم بر مول است که در دمای اتاق در فاز مایع. رنگ شفاف و با بویی خاص است که عموما به عنوان حلال مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب به عنوان جزئی از خانواده ی ترکیبات شیمیایی Plasticizer Alcohols شناخته می شود.

سدیم کربنات:

 

سدیم کربنات چیست؟ سدیم کربنات یا کربنات سدیم یک ترکیب شیمیایی غیر آلی با فرمول مولکولی Na2CO3 و جرم مولکولی 106 گرم بر مول است که آن را با نام های خاکستر سودا و هم چنین کریستال سودا نیز می شناسند. این ترکیب در واقع فرم مونوهیدرات کریستال کربنات است. و یا به عبارت دیگر این ترکیب نمک سدیم کربنیک است که قابلیت انحلال در آب را دارد. Na2CO3 این ترکیب عموما به صورت یک کریستال دکاهیدرات در قالب یک جامد پودری وجود دارد. در دمای اتاق به صورت یک جامد پودری سفید رنگ و بی بو و دارای طعمی قلیایی است که دارای خاصیت جذب رطوبت است. روش تولید کربنات سدیم, در گذشته به طور سنتی از خاکستر گیاهان رشد کرده بر روی خاک های غنی از سدیم بوده است. این ترکیب را در مقیاس های تجاری از ترکیب نمک خوراکی (سدیم کلرید) و سنگ آهک با استفاده از فرایندی به نام Solvay , سنتز می کنند. لازم به توضیح است که پیش از شروع یه کار حتما msds کربنات سدیم مطالعه گردد.

 نرمال بوتان

نرمال بوتان یک گاز بی رنگ است که بر خلاف سه آلکان اول، در آب بسیار انحلال پذیر است. عمده ی مواد اولیه جهت تولید این ماده را نفت و گاز طبیعی مایع تشکیل می دهند. در مخلوط با هوا در غلظت های پایین تشکیل ماده ای انفجاری و آتش گیر می دهد. بخش اعظم کاربرد آن در صنعت ، استفاده به عنوان ماده اولیه مربوط به تولید بوتادین و استیک اسید است. همچنین به عنوان سوخت های خانگی، حلال و سرما ساز مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار شیمیایی نرمال بوتان را در تصویر زیر ملاحظه می کنید.

 

بازار مونومر وینیل استات: 

 

صنعت وینیل استات یک صنعت اصطلاحا oligopoly است, بدین معنا که ساختار بازار بین المللی آن به نحوی است که تعداد کمی از تولید کنندگان بخش قابل توجهی از بازار را در انحصار خود دارند و نحوه ی عملکرد هر کدام از آنها تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار آن خواهد داشت. برای VAM دلیل این امر را می توان به وجود موانع و ریسک ورود به بازار آن و هم چنین محدودیت های تکنولوژیک فرایند تولید آن اشاره کرد.