اسید سیتریک

ترکیب: اسید سیتریک و آب

این اسید بی رنگ، بی بو و دارای بلورهای لوزی شکل است و در آب، الکل و اتر قابل حل می باشد.

اسید استیک، 99.5%

استیک اسید یک مایع شفاف، بی رنگ و دارای بویی تند است، با تمام مواد دارای آب والکل قابل امتزاج است و فرمول شیمیایی آن به صورت  H2C2H3O2 می باشد. این اسید کاربردهای فراوانی دارد، شناخته ترین آن وجود در سرکه است.

کلرید روی پودری خشک و سفید رنگ با وزن مولکولی 136.3 g/mol و فرمول شیمیایی ZnCl2 است که در هوا پخش می گردد و به راحتی در آب و الکل حل می شود. محلول کلرید روی به کاغذ لیتموس واکنشی مانند اسید نشان می دهد و کاغذ لیتموس را به رنگ قرمز در می آورد. در حال حاضر بیشترین کاربری این ترکیب در مطافر سنتز و تولید مواد آزمایشگاهی و هم چنین صنعت نساجی است. این ماده یک ترکیب جاذب رطوبت است و در هنگام نگه داری باید دور رطوبت هوا نگه داری شود.

باریم کربنات پودری سفید رنگ و معمولا نامحلول درآب با فرمول شیمیاییBaCo3 و جرم مولی 197.4  است. در حال حاضر بیشترین کاربرد این ترکیب در صنایع ساختمانی و به منظور تولید مصالح ساختمانی به خصوص انواع سرامیک و کاشی های رسی است. 

برای آگاهی پیدا کردن از خالص بودن باریم کربنات تست های شناسایی زیر را باید انجام داد: