سنجش خلوص بروسین  (Brucine)

فرمول شیمیایی : C23H26N2O4 + 2H2O

جرم مولی : 430.32

مشخصات : کریستال های کوچک سفید که به سختی در آب سرد حل می شود اما در آب جوش بسیار آسانتر حل می شود. بروسین به راحتی در الکل 85 درصد و کلروفرم حل می گردد . محلول آبی این ماده در حضور کاغذ لیتموس از خود خاصیت قلیایی نشان می دهد ، در 100 درجه سانتی گراد خشک شده و در 178 درجه سانتی گراد ذوب می شود .

 

فرم کریستالی 4 آبه بروسین نیز وجود دارد که در 320 قسمت از آب سرد و 150 قسمت از آب جوش حل می شود .

بروسین در سال 1819 توسط پلتیر و کاونتو در پوست درخت Strychnos nux-vomica کشف شد . ساختار این ماده تا سال ها مشخص نبود تا اینکه در سال 1884 هانسن توانست ارتباط این ماده و استرکنین را پیدا کند . این ماده اثرات ضد توموری خوبی از خود در مورد کارسینومای کبدی و سرطان پستان نشان داده است ، اما با این حال استفاده از آن محدود شده است . در طب سنتی چینی از آن به عنوان ضد التهاب و ضد درد استفاده می شده است .

 

تست های سنجش خلوص

آب کریستالیزاسیون

اگر 1 گرم از بروسین را در 100 درجه سانتی گراد خشک کنید نباید بیش از 0.083 گرم از وزن خود را از دست بدهد .

 

اسید نیتریک

0.01 گرم از بروسین باید در 5 سی سی اسید سولفوریک غلیظ خالص حل شده و محلول حاصل از آن باید بدون رنگ و یا حداکثر یک صورتی ضعیف باشد .

 

استرکنین

0.5 گرم از نمونه بروسین را با 5 گرم الکل کامل در دمای اتاق مخلوط کرده و به مدت یک ساعت مکررا تکان دهید و سپس آن را فیلتر کنید . بخشی از مواد نامحلول را به درون یک watch glass  انتقال داده و اجازه دهید تا خشک شود ، سپس آن را در چند قطره از سولفوریک اسید غلیظ حل کنید  . حال به این محلول چند کریستال کوچک پتاسیم دی کرومات بیفزایید . در صورت وجود داشتن استرکین تغییر رنگ از آبی به بنفش و قرمز به سبز در محلول مشاهده خواهد شد .

 

تعیین مقدار کمی

0.25 گرم از بروسین را در 50 سی سی از الکل 85 درصد حل کرده و آن را با اسید هیدروکلریک دسی نرمال تیتر کنید . از lacmoid به عنوان شناساگر استفاده کنید . حداقل 5.8 سی سی از اسید دسی نرمال برای تولید رنگ قرمز پایانی مورد نیاز است .

 

هر سی سی از اسید هیدروکلریک دسی نرمال برابر است با 0.043032 گرم بروسین

 

منبع :

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914