اکسید آهن موسوم به زنگ آهن موجب افت خواص آهن و افزایش هزینه های مربوطه می شود. بسته به درجه زنگ زدگی، زنگ آهن از چندین لایه تشکیل می شود. لایه قهوه ای رنگ سطحی بیشتر شامل هیدروکسید آهن سه ظرفیتی  [FeO(OH), Fe(OH)3] می باشد درحالی که آخرین لایه سیاه در عمق شامل اکسید آهن  (Fe2O3.nH2O)می باشد. عوامل حذف زنگ آهن عمدتا شامل کمپلکس یونی فریک با اسیدهای آلی و معدنی مانند اسید اگزالیک، اسید سیتریک و اسید فسفریک می باشد. از میان این مواد، اسید اگزالیک در طول چندین دهه گذشته برای از بین بردن زنگ آهن به طور گسترده استفاده شده و یکی از شناخته شده ترین مواد برای از بین بردن زنگ زدگی می باشد.

اسید اگزالیک (C2H2O4) برای از بین بردن و زدایش زنگ زدگی از لوله ها و اتصالات صنعتی و سطوح خانگی مانند سینک آشپزخانه استفاده می شود و یک جز اصلی در ترکیب پاک کننده های سینک و زنگ زدگی سطوح فلزی می باشد. 

زنگ آهن با اسید اگزالیک واکنش داده و یک کمپلکس یونی محلول در آب بی رنگ به صورت [Fe(C2O4)3]3- تولید می کند که شامل لیگاندهای دوتایی یون اگزالات می باشد. درواقع طی این واکنش، اسید اگزالیک اکثر ترکیبات آهنی غیرمحلول را به کمپلکس های یونی محلول تبدیل می کند. چون این کمپلکس یونی محلول در آب است به سادگی شسته شده و حذف می شود. همین قابلیت حل شدن اگزالیک اسید در آب، شرایط کاربرد گسترده آن را فراهم می سازد. 

معمولا بسته به شدت زنگ زدگی بین 1 تا 3 قاشق برای هر گالون آب اضافه می شود. مدت زمان غوطه ور کردن اقلام زنگ زده نیز از چند ساعت تا چند روز متغیر خواهد بود. پس از آنکه زنگ زدگی از میان رفت، اقلام را با آب به طور کامل شست و شو دهید. برای اطمینان از خنثی شدن اسید اگزالیک، می توان از محلول سدیم بی کربنات (جوش شیرین) در آب نیز استفاده کرد. اسید اگزالیک حتی برای از بین بردن زنگ زدگی های قدیمی مربوط به چندین سال نیز موثر است.   

مانند هر ماده شیمیایی دیگری، هنگام استفاده از اسید اگزالیک دقت کنید و از تماس مستقیم آن با چشم و پوست جلوگیری کنید. 

 

جستجو در سایت

برای مشاهده آنالیز و مشخصات فنی محصولات به لینک زیر مراجعه کنید

آنالیز محصولات

برای مشاهده ویدیوهای علمی و آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید

مشاهده ویدیو